จักรพรรดิชั่วนิรันดร์

จักรพรรดิชั่วนิรันดร์

นิยาย จักรพรรดิชั่วนิรันดร์

ในโลกนี้ที่ศิลปะการต่อสู้มีความเจริญรุ่งเรืองและเส้นทางแห่งจิตวิญญาณได้รับการเคารพ ตู้เส้าหลิงจะไม่มีวันเต็มใจที่จะเป็นนายน้อยผู้ไร้ค่า เขาปลูกฝังทั้งสองเส้นทางและจะเป็นเผด็จการไปตลอดชีวิต ที่นี่เขาจะทิ้งตำนานไปตลอดชีวิต..

รายการบท